BP-1200 Connected

Pris enligt offert

Ballpicker

Ballpicker är utrustad med en behållare som har en kapacitet på 300 bollar. Efter att ha samlat in 250 bollar återgår driving rangens bollplockare tillbaka till basen för att tömma sin last, och kör sedan iväg och laddar sina batterier. Bollarna vidarebefordras automatiskt till en bolltvätt och bollautomat. Robotens effektivitet ökar ytterligare om koncentrationen av bollar är högre. Den är programmerbar i flera zoner och kan styras av kommandon som skickas via SMS.

Drivingrange Film

[wasa_kredit_product_widget]

Artikelnr: BR-060-00005 Kategori:

Beskrivning

Fördelar

Fördelar med Belrobotics Ballpicker
  • Bolltank för 300 bollar
  • 40 ggr lägre CO2-utsläpp än en förbränningsmotor med motsvarande prestationer
  • Ingen bullerstörning för golfare
  • Ingen boll pressas ner i marken
  • Varning vid stöld eller funktionsstörning
  • Flera säkerhetsfunktioner
  • GPS-vägledningssystem
  • SMS-programmeringssystem
  • Golfarna har kontinuerlig tillgång till driving rangen
  • Olycksförebyggande åtgärder
Kapacitet yta                                Upp till 30 000 m²
Kapacitet bollar                          12.000 bollar på 24 timmar
Bolluppsamlingssystem          13 uppsamlingsdiskar
Säkerhet                                         Lyftsensorer
Driftsäkerhet                                4 sonarer

Ladda hem brochyr