Belrobotics registrering

Här nedan registrerar ni Belrobotics robotar. Bara en registrering per klubb/kund. Glöm inte att skriva in vilken ÅF som registrera.
Skriv in robotens serienummer efter rätt modell. När det gäller RTK GPS-modellerna, kryssa i om det är Basestation Wifi eller 4G. 4G Ska ha serienummer på Basestation